Solo exhibitions

Slovenské národné múzeum: Múzeum rusínskej kultúry, Prešov, curated by PaedDr. Daniela Kapráľová

 

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove, curated by Mgr. art. Adam Macko, ArtD. 2023

 

Galéria Národnej banky Slovenska - Múzeum mincí a medailí v Kremnici, with MgA. Maja Daneková, curated by Mgr. art. Adam Macko, ArtD., 2023

 

NERV Platforma v Humennom, curated by MgA. Maja Daneková 2023

 

Vedecká knižnica v Prešove, 2023

 

Platforma Nerv, Humenné, 2022, curated by Jana Bercelová, BA

 

Snina chateaux, Mestské kultúrne a osvetové stredisko, curated by Mgr. Edita Kavčáková, 2022

 

Šarišská galéria, Prešov, curator PhDr. Miroslav Kleban, 2018

Interview with curator PhDr. Miroslav Kleban on Radio Regina

 

Andrassy chateaux, Mestské a kultúrne centrum, Trebišov, curated by Mgr. Jozef Ridilla, 2019

 

Nástupište, Topoľčany (with Mgr. art. Patrik Kucha), 2018

 

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove (with Mgr. art. Miloš Grežďo, curated by doc. Peter Kocák, PhD.), 2017

 

Akadémia umení v Banskej Bystrici (Master thesis - tutor prof. Stanislav Balko, 2016 and dissertation thesis - tutor prof. Ľudovít Hološka, 2019)